ตัวอย่างเสียวน้องพลอย ployka699 เรียกหนุ่มแท็กซี่มาเสียวด้วย