เห็นเด็กสาวเดินอยู่คนเดียวรับขึ้นรถแล้วบอกให้ช่วยตัวเองโชว์ค่าไปส่ง